கல்லீரல் வீக்கம் - Enlarged Liver in Tamil

Dr. Rajalakshmi VK (AIIMS)MBBS

December 01, 2018

March 06, 2020

கல்லீரல் வீக்கம்
கல்லீரல் வீக்கம்

விரிவடைந்த கல்லீரல் என்றால் என்ன?

ஒரு விரிவடைந்த கல்லீரல் அல்லது ஹெப்பட்டோமெகாலி. கல்லீரலின் அளவு அதிகமாவதால் ஏற்படுகிறது. ஒரு சாதரண வைரஸ் தொற்று அல்லது இதய செயலிழப்பு போன்ற கடுமையான மருத்துவ நிலைமைகள் காரணமாக இந்த வீக்கம் ஏற்படுகிறது. வழக்கமாக, அடிப்படை காரணத்தை சரிசெய்தல் ஹெப்பட்டோமெகாலியை சரிசெய்ய உதவுகிறது.

இதன் முக்கிய அறிகுறிகள் என்ன?

பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு விரிவடைந்த கல்லீரல் எந்த அறிகுறிகளையும் வெளிப்படுத்துவதில்லை, ஆனால் அடிப்படை நோய்க்கு காரணமான அறிகுறிகள் வெளிப்படலாம். ஒரு சில அறிகுறிகள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன:

இதன் முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

கல்லீரல் பல்வேறு உடல் செயல்பாடுகளை மையமாகக் கொண்டிருப்பதால், இந்த செயல்பாட்டில் ஏற்படும் மாற்றம் பல்வேறு நோய்களின் காரணமாகக்கூட இருக்கலாம், இது கல்லீரல் விரிவாக்கத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

ஹெப்பட்டோமெகாலியின் பொதுவான காரணங்கள் பின்வருமாறு:

 • கல்லீரல் நோய்கள்:
  • அமீபிக் கட்டி- ஈ- ஹிஸ்டோலிடிகா நோய்த்தொற்றின் காரணமாக கல்லீரலில் ஒரு சீழ் நிரப்பப்பட்ட குழி உருவாதல்.
  • ஹெபடைடிஸ்.
  • நுரையீரல் அழற்சி.
  • கொழுப்பு கல்லீரல்.
  • ஹீமோக்ரோமாடோசிஸ் - உடலில் அதிக இரும்பு தாது படிதல்.
  • கல்லீரல் நீர்க்கட்டி.
  • கல்லீரலின் ஹேமங்கியோமாஸ் - கல்லீரல் இரத்த நாள குறைபாடுகள்.
  • தடைப்பட்ட பித்தப்பை.
  • அமிலோய்டோசிஸ்.
  • வில்சன் நோய் - உடலில் அதிகப்படியான செப்பு படிவு
 • பிற நோய்கள்:

இது எப்படி கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது?

நோய்க்கான அடிப்படைக் காரணத்தை தீர்மானிக்க கீழ்க்காணும் சில குறிப்பிட்ட ஆய்வு முடிவுகள் தேவைப்படுகின்றன.

 • இரத்த பரிசோதனைகள்:
  • முழுமையான இரத்த எண்ணிக்கை (சி.பி.சி).
  • கல்லீரல் செயல்பாடு சோதனை.
  • சீரம் புரத அளவு.
  • ஹெபடைடிஸ் ஏ, பி, சி, டி மற்றும் இ ஆன்டிஜென் /ஆன்டிபாடி அளவு.
 • இமேஜிங் ஆய்வுகள்:
  • அடிவயிற்றின் சொனோகிராபி.
  • வயிற்றின் கணிக்கப்பட்ட தோற்றம் (சி.டி) ஸ்கேன்.
  • காந்த அதிர்வு இமேஜிங் (எம்.ஆர்.ஐ) ஸ்கேன்.
 • கல்லீரல் திசுப்பரிசோதனை – இது கல்லீரல் செல்களின் உட்புற அணுக்களில் அமைப்பு (ஹெபடோசைட்டுகள்) மற்றும் நோய் கண்டறிதலை உறுதிப்படுத்துவதில் உதவுகிறது.

ஹெப்பட்டோமெகாலியின் சிகிச்சையானது விரிவாக்கத்திற்கான காரணத்தை முற்றிலும் சார்ந்துள்ளது. தொற்று காரணமாக நோய் இருந்தால், ஆண்டிபயாடிக்குகள் பரிந்துரைக்கப்படலாம்; இருதய நிலையில், அடிப்படை நிலையில் இருந்து சிகிச்சை பெற வேண்டும்; சில நேரங்களில் அது முழுமையாகத் தீர்ந்துவிடக்கூடும் அல்லது ஊக்கமிக்க என்சைம்கள் தேவைப்படலாம். புற்றுநோயால் ஏற்படும் விரிவாக்கத்திற்கு அறுவை சிகிச்சை அல்லது கதிர்வீச்சு சிகிச்சை தேவைப்படலாம்.மேற்கோள்கள்

 1. Newman KD, Torres VE, Rakela J, Nagorney DM. Treatment of highly symptomatic polycystic liver disease. Preliminary experience with a combined hepatic resection-fenestration procedure.. Ann Surg 1990; 212:30.
 2. Schnelldorfer T, Torres VE, Zakaria S, et al. Polycystic liver disease: a critical appraisal of hepatic resection, cyst fenestration, and liver transplantation.. Ann Surg 2009; 250:112.
 3. Long RG, Scheuer PJ, Sherlock S.Presentation and course of asymptomatic primary biliary cirrhosis.. Gastroenterology 1977; 72:1204.
 4. MedlinePlus Medical Encyclopedia: US National Library of Medicine; Enlarged liver
 5. MedlinePlus Medical Encyclopedia: US National Library of Medicine; Fatty Liver Disease

கல்லீரல் வீக்கம் க்கான மருந்துகள்

Medicines listed below are available for கல்லீரல் வீக்கம். Please note that you should not take any medicines without doctor consultation. Taking any medicine without doctor's consultation can cause serious problems.