கணையப் புற்றுநோய் - Pancreatic Cancer in Tamil

Dr. Ayush PandeyMBBS,PG Diploma

May 12, 2019

October 28, 2020

கணையப் புற்றுநோய்
கணையப் புற்றுநோய்

கணையப்புற்றுநோய் என்றால் என்ன?

கணையத்தில் கேடு விளைவிக்கின்ற (புற்றுநோய்) செல்கள் வளர்ச்சியடைவதே கணைய புற்றுநோய் என அழைக்கப்படுகிறது. அது கணையத்தின் எக்சோக்ரைன் (குழாய்) அல்லது எண்டோக்ரைன் (ஹார்மோன்- அல்லது நொதி-உற்பத்தி) பகுதிகளில் ஏற்படலாம்.   இது பெண்களை விட ஆண்களுக்கு அதிகமாக ஏற்படுகிறது.

நோய் தாக்குதலுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

பொதுவாக, கணையப்புற்றுநோயானது குறைவான அறிகுறிகள் தென்படுதலினால் முற்றிய நிலையிலேயே இந்நோய் கண்டறியப்படுகிறது. பொதுவாக காணப்படும் சில நோய்த்தாக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:

இது மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கு ஒத்த சில அறிகுறிகளையும் காட்டுகிறது.

நோய் தாக்குதலுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

கல்லீரல் புற்றுநோய் உருவாக்கும் ஆபத்தினை அதிகரிக்கும் சில பொதுவான காரணங்கள் பின்வருமாறு: 

இது எப்படி கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுகின்றது?

பல சோதனைகளை கொண்டு இந்த கணையப்புற்று நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்களை மருத்துவர் கண்டறிவார் அவை பின்வருமாறு:

 • இரத்த பரிசோதனை
  கல்லீரலால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பித்தத் துகளின் அளவை கண்டறிய இந்த இரத்த பரிசோதனை உதவுகிறது.இது கல்லீரலின் செயல் திறன்,தாக்கங்கள் அல்லது மஞ்சள் காமாலை போன்றவை பற்றிய அறிவினை மருத்துவருக்கு தருகிறது.இந்த பரிசோதனையின் மூலம் கணைய ஹார்மோன் மற்றும்  என்சைம்களின் அதிகரித்த அளவினையும் கண்டறியலாம்.
 • திசு பரிசோதனை:
  கணையத்தில் புற்றுநோய் செல்களின் இருப்பை சோதனை செய்ய இது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
 • அல்ட்ராசவுண்ட்:
  அடிவயிற்றில் உள்ள புற்றுநோயின் அளவு மற்றும் அதன் பரவலை மதிப்பிடுவதற்கு அல்ட்ராசவுண்ட் எடுக்கப்படுகிறது.
 • சிடி ஸ்கேன்
  இது கல்லீரல் புற்று நோயை கண்டறிய உதவுகிறது, கல்லீரலை சுற்றி அதன் அருகில் உள்ள உறுப்புகளுக்கு இந்நோயினை இது பரப்பலாம்.
 • காந்த அதிர்வு விம்பங்கள் (எம்.ஆர்.):
  இது பித்த நீர் நாளம் மற்றும் கணைய குழாய்களின் சரியான பிம்பங்களை எடுக்க மருத்துவருக்கு உதவுகிறது.
 • கட்டிகளை கண்டறியும் சோதனைகள்:  
  சில கட்டிகளை கண்டறியும் கருவிகளவான சிஏ-19-9, மற்றும் கார்சினோஎம்பிராயினிக் ஆன்டிஜென் (சி இ ஏ).

நோய்க்கான காரணத்தை கண்டறிந்த பிறகு செய்யப்படும் சிகிச்சை முறைகள் பின்வருமாறு:

 • அறுவை சிகிச்சை:
  இதுவே சாத்தியமான மற்றும் மிகவும் முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் ஒரு சிகிச்சை முறையாகும்.இந்த கணையப்புற்று நோயானது அதிகம் பரவாமல் மற்றும் புற்று நோய் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அறுவை சிகிச்சையின் மூலம் அகற்றப்படுகின்றன. 
 • கீமோதெரபி:
  மருந்துகள் நோயாளியின் வாய் வழியாக அல்லது நரம்பு வழியாக புற்றுநோய் செல்களை அழிக்க செலுத்தப்படுகிறது. இது முடி இழப்பு, சோர்வு, தோலில் காயங்கள், வாய் புண்கள் போன்று மேலும் சில பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.
 • மற்றவை:
  பாதிக்கப்பட்ட பகுதி அகற்றுகையில் சில நுட்பங்கள் (கணையத்தை அகற்றுவதற்கு பதிலாக பதிலாக கட்டிகளை அழிக்க உதவும் நுட்பங்கள்) - உறைநிலை அறுவை சிகிச்சை, நுண்ணலை வெப்ப மருத்துவம்,வானொலி அதிர்வெண்வெப்பநீக்கம் (ஆர் எஃப் ஏ) ஆகியவை மற்ற சிகிச்சை முறைகளில் அடங்கும்.மேற்கோள்கள்

 1. American Cancer Society [Internet] Atlanta, Georgia, U.S; About Pancreatic Cancer.
 2. National Cancer Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Pancreatic Cancer Treatment (PDQ®)–Patient Version.
 3. Reynolds RB, Folloder J. Clinical Management of Pancreatic Cancer. J Adv Pract Oncol. 2014 Sep-Oct;5(5):356-64. Epub 2014 Sep 1. PMID: 26114016
 4. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Pancreatic Cancer Treatment. (PDQ®): Health Professional Version. 2019 Mar 28. In: PDQ Cancer Information Summaries [Internet]. Bethesda (MD): National Cancer Institute (US); 2002-.
 5. MedlinePlus Medical Encyclopedia: US National Library of Medicine; Pancreatic cancer.

கணையப் புற்றுநோய் க்கான மருந்துகள்

Medicines listed below are available for கணையப் புற்றுநோய். Please note that you should not take any medicines without doctor consultation. Taking any medicine without doctor's consultation can cause serious problems.