மணிக்கட்டு வலி - Wrist Pain in Tamil

Dr. Nadheer K M (AIIMS)MBBS

May 22, 2019

July 31, 2020

மணிக்கட்டு வலி
மணிக்கட்டு வலி

மணிக்கட்டு வலி என்றால் என்ன?

மணிக்கட்டில் உள்ள வலி ஒரு அடிப்படை நிலையின் காரணமாக ஏற்படலாம் அல்லது ஒரு காயம் ஏற்பட்ட அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

நோயின் முக்கிய தாக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் யாவை?

மணிக்கட்டு வலியுடன் தொடர்புடைய அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:

 • வீக்கம்.
 • மென்மைதன்மை.
 • அழற்சி.
 • பிடியில் வலிமை இழப்பு.
 • இயக்கத்தின் போது கிளிக் என்ற ஒலி.
 • தோல் புண்கள்.
 • மணிக்கட்டு கூட்டு நகரும் போது சிரமம்.

நோய் தாக்குதலுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

மணிக்கட்டு வலிக்கான காரணங்கள் பின்வருமாறு:

 • இயங்கும் காரணங்கள்.
 • தசைநார் கீறல்.
 • எலும்பு முறிவு.
 • நரம்பியல் காரணங்கள்.
 • நரம்பில் காயம், மணிக்கட்டுச் சுருங்கை (கார்பல் டன்னல்) நோய்க்குறி மற்றும் கியோனின் கால்வாய் நோய்க்குறி போன்றவை.
 • முறையான காரணங்கள்.
  • இரத்த புற்றுநோய் (லுகேமியா) மற்றும் எலும்புநல்லிப் புற்றுநோய் (மைலோமா) போன்ற குருதியியல் (ஹேமடாலஜி) நோய்கள்.
  • காசநோய்.
  • நீரிழிவு, வாதம், கீல்வாதம், போலிக்கீல்வாதம், கர்ப்பம், கால்சியம் மற்றும் (ஹைப்போ) தைராய்டு சுரப்பு குறைபாடு போன்ற வளர்சிதைமாற்ற நிலைகள்.

இது எப்படி கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது?

70 சதவீதத்தினருக்கு மணிக்கட்டு நோய்க்கான காரணத்தை தீர்மானிப்பதில் தனிப்பட்ட நபரின் விரிவான மருத்துவ வரலாறு பயன்படுகிறது. நோயறிதலை உறுதிப்படுத்த பல சிறப்பு பரிசோதனைகள் உள்ளன. சிகிச்சை பரிந்துரைக்கப்படுவதற்கு முன்னர், அதன் வலியின் காரணத்தை அறிந்து கொள்ள முயல்வர் மற்றும் இயல்பு தன்மை, காலம் மற்றும் தீவிரத்தன்மையை மருத்துவர் கண்டுபிடிப்பார். நோயறிதல் பின்வரும் விதத்தில் செய்யப்படுகிறது:

 • திடீரென்று வலி ஏற்பட்டால், அதிர்ச்சி அல்லது மறுபடியும் அது இயங்குவதற்கான வேலை தேவைப்படுகிறது.
 • இமேஜிங் தொழில்நுட்பங்கள் இதில் அடங்கும்:
  • சி.டி ஸ்கேன்.
  • எம்.ஆர்.ஐ ஸ்கேன்.
  • கேளா ஒலிவரைவி (அல்ட்ராசோனோகிராபி).
  • நோயை உறுதிப்படுத்த சிறப்பு சோதனைகளான மக்மிராயின் சோதனை, வாட்சனின் பரிசோதனை, உறிஞ்சுதல் லிப்ட் சோதனை மற்றும் அரைப்பு சோதனை செய்யப்படுகிறது.

மணிக்கட்டு வலியின் சிகிச்சை அதன் காரணத்தை சார்ந்துள்ளது. பின்வருவனவற்றை மருத்துவர் பரிந்துரைக்கலாம்:

 • காயம் ஏற்பட்டால், மணிக்கட்டுக்கு ஓய்வு கொடுக்க வேண்டும். வீங்கிய பகுதியில் ஒரு ஐஸ் பேக் வைக்கலாம் மற்றும்  மருத்துவரின் பரிந்துரை இல்லாமல் மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ள, வலி நிவாரணி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
 • தொற்றாத மூட்டுவலி நிலைகளில், வழக்கமான பலப்படுத்துகிற மற்றும் நெகிழ்வு பயிற்சிகள் மூலம் வலி நிவாரணம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எனினும், வீக்கம் இருக்கும்போது எந்தவொரு பயிற்சியும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.மேற்கோள்கள்

 1. Todd A. Forman et al. A Clinical Approach to Diagnosing Wrist Pain. Am Fam Physician. 2005 Nov 1;72(9):1753-1758. American Academy of Family Physicians
 2. Ramsey Sheab et al. Evaluation and Diagnosis of Wrist Pain: A Case-Based Approach. Am Fam Physician. 2013 Apr 15;87(8):568-573. American Academy of Family Physicians.
 3. MedlinePlus Medical Encyclopedia: US National Library of Medicine; Wrist pain
 4. MedlinePlus Medical Encyclopedia: US National Library of Medicine; Wrist Injuries and Disorders
 5. Akhondi H, Panginikkod S. Wrist Arthritis. [Updated 2019 Jun 4]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-.
 6. National Institute of Neurological Disorders and Stroke [Internet] Maryland, United States; Carpal Tunnel Syndrome Fact Sheet.

மணிக்கட்டு வலி க்கான மருந்துகள்

Medicines listed below are available for மணிக்கட்டு வலி. Please note that you should not take any medicines without doctor consultation. Taking any medicine without doctor's consultation can cause serious problems.