இரத்த தொற்று (செப்டிகேமியா) - Blood Infection (Sepsis) in Tamil

Dr. Nabi Darya Vali (AIIMS)MBBS

February 07, 2019

March 06, 2020

இரத்த தொற்று
இரத்த தொற்று

சுருக்கம்

தொற்று பறப்பான்கள் மற்றும் நச்சுக்கள் அதன் இடத்தில் இருந்து ரத்தத்திற்கு பரவுவதன் பெயர் இரத்த தோற்று ஆகும். இது நுண்ணுயிர் தொற்றின் ஒரு விதமான சிக்கலாகும். இரத்தப் தொற்று என்பது அவசர தீவிர சிகிச்சை தேவைப்படும் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைமை ஆகும். இரத்தத் தொற்றின் அறிகுறிகள்: இதய துடிப்பு மற்றும் சுவாசிக்கும் வீதம் (சுவாசம்) அதிகரிப்பு, உயரும் அல்லது வீழ்ச்சி அடையும் உடலின் வெப்பநிலை. நோய் அறிதலில், இரத்த அழுத்தம் மற்றும் உடலின் வெப்பநிலை ஆகியவற்றை அளவிடும் ஒரு முழு உடல் பரிசோதனை, அதனுடன் சிறுநீரக நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு, முழுமையான இரத்த எண்ணிக்கை (சிபிசி) போன்ற புலனாய்வு சோதனைகளும் அடங்கும். இரத்த தோற்று ஏற்பட்டால் பொதுவாக இரத்த பரிசோதனைகள் வெள்ளை இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கையில் கணிசமான உயர்வு காணப்படும். இரத்த நோய் தொற்றின் சிகிச்சை அதன் நிலைமை மற்றும் மருத்துவ வெளிப்பாடுகள் (அறிகுறிகளும் குறிகளும்) சார்ந்துள்ளது. சிகிச்சையில் நோயாளியை, தீவிர சிகிச்சை அறையில் (ஐ.சி.யூ) வைத்து மருந்துகளின் உதவியுடன் இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுபடுத்தி, திரவம் மற்றும் ஆண்டிபயாடிக் அளிப்பார்கள். பெரும்பாலாக இரத்தத் தொற்றியலின் விளைவு எதிர்மறையாக இருக்கும் ஏனென்றால், ஒரு சிகிச்சை ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிலையில் கூட, ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பு அமைப்புகள் செயலற்றதாக ஆகிவிடும். இரத்த நோய்த்தொற்றின் துல்லியமான மூலக்கூறு உடனடியாக கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கடினம், இந்த காரனத்தால் அதன் விளைவு மிகவும் மோசமாக இருக்கும்

இரத்த தொற்று (செப்டிகேமியா) அறிகுறிகள் என்ன - Symptoms of Blood Infection (Sepsis) in Tamil

செப்சிஸ் என்பது, பல குறி மற்றும் அறிகுறிகளுடன் தொடர்புடயது. அதனால் நோய அறிதல் கடினமாகலாம். ஆனாலும் தோற்று காரணிகள் இருந்தாலும்  இல்லாமல் போனால் கூட, மூன்று முக்கிய அறிகுறிகளை வைத்து நோயை கண்டறியலாம். அவை:  

 • உயர் அல்லது குறைந்த உடல் வெப்பநிலை                  
  செப்சிஸ் காரணமாக உடல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கவோ  அல்லது குறையாவோ செய்யலாம். 38°Cக்கு மேலான வெப்பநிலையில் காய்ச்சல் ஏற்படலாம் அல்லது 36°C க்கு குறைந்து வெப்பநிலையில் குளிர் நடுக்கம் ஏற்படலாம்.
 • இதய துடிப்பு விகிதத்தில் அதிகரிப்பு                          
  சாதாரணமாக ஒரு நிமிடத்தில் இதயம் துடிப்பதை வைத்து இதய துடிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. சாதாரண இதய துடிப்பு நிமிடத்திற்கு 60-100 முறையாகும். ஒரு நிமிடத்திற்கு 100 க்கும் அதிகமாக இருந்தால் இதய துடிப்பு அதிகரிப்பதாக கருதப்படுகிறது, இது மருத்துவ சொற்களில் டச்சிகார்டியா எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
 • சுவாச விகிதத்தில் அதிகரிப்பு                                                 
  மூச்சு விடும் வீதம் என்றும் அழைக்கப்படும் சுவாச வீதம், ஒரு நிமிடத்தில் ஒரு நபர் எடுக்கப்பட்ட சுவாசங்களின் எண்ணிக்கை ஆகும். சாதாரணமாக சுவாச விகிதம் நிமிடத்திற்கு 16-20 முறை ஆகும். செப்சிஸ் இருந்தால், சுவாச விகிதம் நிமிடத்திற்கு 20 க்கும் அதிகரிக்கிறது

இரத்த தொற்று (செப்டிகேமியா) சிகிச்சை - Treatment of Blood Infection (Sepsis) in Tamil

முதன்மையான நோக்கம் இதயத்துடிப்பை சீர் செய்வது என்பதனால் உடனடியாக மருத்துவமனையில் சேர்த்து சிகிச்சையை துடங்க விட வேண்டும். சிகிச்சையில் முறை:

 • திரவங்கள்
  நோய் அறிதல் துடங்குவதற்கு முன்னர் ஆரம்ப நிலைப்படு-த்தலுக்கு, சாதாரண உப்பு வடிவில் உள்ள திரவங்களை நரம்புகளில் இன்டர்காதிட்டர்  உதவியுடன் கட்டுபடுத்தப்பட்ட முறையில் ஊசி மூலம் ஊடுருவ செய்ய வேண்டும், இதநால் சாதாரண இரத்த அழுத்தத்தை பேண முடியும். வெளிவரும் சிறுநீர், இரத்த அழுத்தம், மற்றும் உடலின் உடலில் உள்ள லாக்டேட் அளவு ஆகியவற்றைக் கண்காணிப்பதன் மூலம் திரவ அளவு கண்காணிக்கப்படுகிறது.
 • உடல் வெப்பநிலை கட்டுப்பாடு                                            
  குளிர்ந்த துணி உத்தடம், குளிர்ந்த கம்பளி போன்ற குளிர்ச்சியான முறைகளை மற்றும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகள் (காய்ச்சலின் மருந்துகள்) பயன்படுத்தி வளியேற்றப்பட்ட வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும்
 • நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள்
  நோய்த்தொற்றை ஏற்படுத்தும் அனைத்து சாத்தியமான நுண்ணுயிரிகளையும் கொல்ல்கூடிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளைப் பயன்படுத்தி ஆரம்ப ஆண்டிபயாடிக் சிகிச்சை தொடங்கப்படும். சரியான நோயறிதல் நிறுவப்படும் வரை நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் தொடர்கின்றன. இரத்த நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு அல்லது சிறுநீரக நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு ஆய்வுகளில் நுண்ணுயிர் இருப்பதை உறுதி செய்தால், உடனடியாக ஒரு மணி நேரத்திற்குள்  நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி சிகிச்சை துடங்கவேண்டும்.  தொற்றிலிருந்து முழுமையான மீட்பு அறிகுறிகள் காணும் வரை நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் தொடரவேண்டும் .
 • மூலக்கூறு கண்டறிந்து கட்டுபடுத்துதல்
  இரத்த நோய்த்தாக்கத்தின் மூலக்கூறு கண்டுபிடிப்பது எண்பது; குறிகள் மற்றும் அறிகுகளுக்கு காரணமாக இருந்து இரத்த ஓட்டத்தில் பரவி இருக்கும், குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள தொற்றை கண்டறிவதாகும். இதன் மூலக்கூறு வை கண்டுபிடித்து மேற்கொண்டு தொற்றுநோய் பரவுவதை தவிர்த்து, அப்போதைய நோய்த்தொற்றைக் கட்டுப்படுதுவது மிகவும் முக்கியம். விரைவில் மூல காரணம் கண்டுபிடி-க்கப்படு ஆண்டிபயாடிக் சிகிச்சை தொடங்கபட்டால் மேலும் மற்ற உறுப்புகளுக்கு சேதம் ஏற்படுவதை தடுக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
 • இரத்த அழுத்தத்தை பராமரிக்கும் மருந்துகள்
  திரவ சிகிச்சை போதவில்லை என்றால் அதனுடன் இரத்த அழுத்தத்தை பராமரிப்பு மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படலாம். இரத்ததில் ஹீமோகுளோபின் அளவு 7gm/dLக்கு குறைந்து கீழே செல்கிறது என்றால் முழு குருதிசெலுத்தம் செய்யவேண்டும் (மேலும் வாசிக்க - உயர் இரத்த அழுத்தம் சிகிச்சை)
 • மன அழுத்தம் காரணமாக வரும் வயிற்றுப்புண் தடுப்பு
  உடல் உட்கொண்டிருக்கும் மன அழுத்தம் காரணமாக வரும் வயிற்றுப்புண்கள் (நீண்டகால நோயின் காரணமாக) இரத்தப்போக்கைத் அதிகரிக்கும். இதை தவிர்கைவிட்டால் இரத்த அழுத்தம் குறைந்துவிடும். H2 பிளாக்கர்கள் போன்ற மருந்துகள் பரிந்துரைக்கப்படுவதன் மூலம் இது செய்யப்படுகிறது. (மேலும் வாசிக்க - வயிற்று புண் ஏற்படுகிறது மற்றும் சிகிச்சை)
 • நுரையீரல் காற்றோட்ட பாதுகாப்பு
  நுரையீரலின் பாதுகாப்பிற்காக, ஆக்ஸிஜன் தொடர்ச்சியாக வழங்கப்பட வேண்டும் தேவைப்பட்டால், வெண்டிலிட்டர் எனபட்டும் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தலாம் 
 • அறுவை சிகிச்சை
  அப்செச்ஸ் எனபடுவது சீழ்-நிரைந்த ஒரு குழி ஆகும், செப்சிசின் மூலக்கூறு சரி செய்ய இதை அகற்ற வேண்டும். உடலில் அப்செச்ஸ் எங்கும இருக்கிறது, இதை வடித்துவிட ஒரு சிறு கீறல் போதுமானது, ஆனால் உடலினுள் இருந்தால் அறுவை சிகிச்சை தேவை படலாம்.

வாழ்க்கைமுறை மேலாண்மை

சில வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள் மூலம் தொற்றை தவிர்த்து அதன் மூலம் செப்சிஸ் தடுக்க முடியும். அவை

 • ஆரோக்கியமான சீரான உணவு
  அனைத்து தேவையான தாதுக்கள், வைட்டமின்கள், கார்போஹைட்ரேட் (60% வரை), புரதங்கள் (30% வரை) மற்றும் கொழுப்பு (5 -10%) ஆகியவற்றை அடங்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வலுவாக்க உதவுகிறது.
 • ஆரோக்கியமான பழக்கங்களைப் பெறுதல்
  உணவு சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக அல்லது கழிவறைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு பின்பு சுத்தமாக கை கழுகி, சுத்தமான துணி அணிந்து, சுத்தமான துணியைப் பயன்படுத்தி, வீட்டைச் சுற்றியுள்ள சூழலை சுத்தமாக வைத்திருத்தல் நோய்களைத் தடுக்கலாம்
myUpchar doctors after many years of research have created myUpchar Ayurveda Urjas Energy & Power Capsule by using 100% original and pure herbs of Ayurveda. This Ayurvedic medicine has been recommended by our doctors to lakhs of people for problems like physical and sexual weakness and fatigue, with good results.
Power Capsule For Men
₹719  ₹799  10% OFF
BUY NOW


மேற்கோள்கள்

 1. Levy MM1, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D, Cook D, Cohen J, Opal SM, Vincent JL, Ramsay G; International Sepsis Definitions Conference. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference.. Intensive Care Med. 2003 Apr;29(4):530-8. Epub 2003 Mar 28. PMID: 12664219.
 2. Cohen J. The immunopathogenesis of sepsis. Nature. 2002; 20:185-191. PMID: 12490963.
 3. Aitken LM, Williams G, Harvey M, et al. Nursing considerations to complement the Surviving Sepsis Campaign guidelines. Crit Care Med. 2011; 39:1800–1818. PMID: 21685741.
 4. Liberati A, D’Amico R, Pifferi S, et al. Antibiotic prophylaxis to reduce respiratory tract infections and mortality in adults receiving intensive care. Cochrane Collaboration. 2010; 9:1–72. PMID: 14973945.
 5. O’Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Clin Infect Dis. 2002; 35:1281–1307. PMID: 12517020
 6. De Jonge E, Schultz MJ, Spanjaard L, et al. Effects of selective decontamination of digestive tract on mortality and acquisition of resistant bacteria in intensive care: A randomised controlled trial. Lancet. 2003; 362:1011–1016. PMID: 14522530
 7. Kumar A, Safdar N, Kethireddy S, et al. A survival benefit of combination antibiotic therapy for serious infections associated with sepsis and septic shock is contingent only on the risk of death: A meta-analytic/ meta-regression study. Crit Care Med. 2010; 38:1651–1664. PMID: 20562695
 8. Shankar-Hari, M., Phillips, G. S., Levy, M. L., Seymour, C. W., Liu, V. X., Deutschman, C. S. Developing a New Definition and Assessing New Clinical Criteria for Septic Shock. JAMA, 2016; 315(8), 775. PMID: 26903336
 9. Kumar Anand et al. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Crit Care Med. 2006; 34:1589–1596. PMID: 16625125
 10. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis3). JAMA. 2016; 315:801.
 11. Rivers, E., Nguyen, B., Havstad, S., Ressler, J., Muzzin, A., Knoblich, B., Peterson, E., et al. Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. . New England Journal of Medicine, 2001; 345(19), 1368-1377.

இரத்த தொற்று (செப்டிகேமியா) க்கான மருந்துகள்

Medicines listed below are available for இரத்த தொற்று (செப்டிகேமியா). Please note that you should not take any medicines without doctor consultation. Taking any medicine without doctor's consultation can cause serious problems.