தசைச் சுருக்கு - Muscle Spasms in Tamil

Dr. Nadheer K M (AIIMS)MBBS

April 26, 2019

July 31, 2020

தசைச் சுருக்கு
தசைச் சுருக்கு

தசைச் சுருக்கு என்றால் என்ன?

தசைச் சுருக்கு என்பது தசை வலுக்கட்டாயமாக சுருங்கிய பின்பு அது கடினமாகி, தசை தளர்வாக முடியாத ஒரு நிலை ஆகும். இதனால் ஒரு நபருக்கு நடப்பது அல்லது குறிப்பிட்ட பகுதியை நகர்த்துவது கடினமாக இருக்கும்.இந்தவிதமான தசைகளும் பிடிப்புகளால் பாதிக்கப்படலாம், ஆனால் பொதுவாக பாதிக்கப்படுபவை கெண்டைக்கால் தசை, பின்தொடை தசைநார் மற்றும் அடிக்கால் மற்றும் அடிவயிற்றின் தசைகள்.

நோயின் முக்கிய தாக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் யாவை?

உடலில் எந்த இடத்திலும், எந்த வயதிலும்,பாலினத்திலும், மற்றும் எந்நேரத்திலும் தசை பிடிப்புக்கள் நிகழலாம். தசை இறுக்கம், மூட்டுகளை நகர்த்த இயலாமை, வரையறுக்கப்பட்ட இயக்கம், அசாதாரண தோற்றப்பாங்கு, மூட்டுகளில் விறைப்பு மற்றும் அரிதாக, பாதிக்கப்பட்ட மூட்டுகளின் மோசமான செயல்பாடு போன்ற பல்வேறு அறிகுறிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.பரிசோதனையில், தசைகளில் மிகையான எதிர்ச்செயல் காணப்படும் மற்றும் தொடும் போது வலி இருக்கும்.

நோய்தாக்குதலுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

தசைச் சுருக்குகளுடன் தொடர்புடைய சில தூண்டுதல் காரணிகள் உள்ளன.இவை தசைகளின் அதிகப்பயன்பாடு, அதிகமான எடை பயிற்சி, சரிவர தசை நீட்சி செய்யாமை, உடல் நீர்க்குறை மற்றும் சில பெண்களுக்கு மாதவிடாய் வருவதற்கு முன் ஏற்படும்.

மின்பகுளி சமநிலைக் குலைவு, தசைக்கு போதுமான அளவு இரத்தம் அனுப்பப்படாதது, நரம்பு சுருக்கம், கர்ப்பம், விறைப்பு வாதம், பக்கவாதம் மற்றும் அரிதாக, க்ராபீ நோய் (நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்படும் ஒரு நோய்) போன்ற சில அடிப்படை மருத்துவ நிலைமைகள், காரணமாக தசை சுருக்குகள் ஏற்படுகின்றது.

இது எவ்வாறு கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது?

ஏதேனும் தூண்டுதல் காரணிகள் இருக்கிறதா என்பதை கண்டறிய ஒரு விரிவான மருத்துவ வரலாற்றை எடுப்பதன் மூலம் நோய்கண்டறிதல் செய்யப்படுகிறது. மருத்துவ வரலாறு ஒரு தெளிவான நிலையை காட்டுகிறது. மேலும் இதற்கு பொதுவாக எந்த ரத்த பரிசோதனைகளும் தேவைப்படாது.

மென்மையான நீட்டிப்பு, உடல் பிடித்தழுத்தித் தேய்த்தல் மற்றும் ஒரு வெப்பமூட்டும் திண்டின் பயன்பாடு பொதுவாக தசையை தளர்த்த உதவும். பிடிப்புக்கள் கடுமையானவையாக இருந்தாலோ அல்லது நீடித்திருந்தாலோ அல்லது வலிப்பால் ஏற்படும் அதிகமான அசௌகரியம் அல்லது இயக்கமின்மை இருந்தாலோ சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. அறிகுறிகளின் தீவிரத்தன்மை மற்றும் இயல்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு, உங்கள் மருத்துவர் சில தசை தளர்த்திகள், நரம்பு பிளாக்கர்கள், மயக்க மருந்துகள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்துகளை பரிந்துரைக்கலாம்.இவை வழக்கமாக 5 நாட்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகின்றன.ஸ்டீராய்டுகள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.இந்த மருந்துகளின் பக்க விளைவுகளில் தூக்கம், குமட்டல் மற்றும் குழப்பம் ஆகிய சில அடங்கும். மருந்துகள் உதவாத போது அறுவை சிகிச்சை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.இச்சிகிச்சையில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் தசைநாண் விடுவித்தல் செய்யப்படுகிறது.

மேற்பார்வையின் கீழ் முறைப்பட்ட நீட்சி பயிற்சி, மிகவும் இறுக்கமான ஆடைகள் அணியாதிருத்தல், நல்ல நீரேற்றம் மற்றும் போதுமான தூக்கம் ஆகியவை இந்த நிலைக்கான சுய பாதுகாப்பு முறைகளாகும்.

தசை சுருக்குக்கு சிகிச்சை அளிப்பது மிகவும் முக்கியமானது, இல்லையெனில் மூட்டு விறைப்பு, இயக்கமின்மை மற்றும் தசைகளை வீணாக்குதல் ஆகியவை ஏற்படும்.மேற்கோள்கள்

  1. Krismer M, van Tulder M. Strategies for prevention and management of musculoskeletal conditions. Low back pain (non-specific). Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007;21:77–91. PMID: 17350545
  2. Skootsky SA, Jaeger B, Oye RK. Prevalence of myofascial pain in general internal medicine practice. West J Med. 1989;151:157–160. PMID: 2788962
  3. Salaffi F et al. Health-related quality of life in multiple musculoskeletal conditions: a cross-sectional population based epidemiological study. II. The MAPPING study. Clin Exp Rheumatol. 2005;23:829–839. PMID: 16396701
  4. McCleskey EW, Gold MS. Ion channels of nociception. Annu Rev Physiol. 1999;61:835–856. PMID: 10099712
  5. Reinöhl J et al. Adenosine triphosphate as a stimulant for nociceptive and non-nociceptive muscle group IV receptors in the rat. Neurosci Lett. 2003;338:25–28. PMID: 12565132
  6. Hoheisel U et al. Acidic pH and capsaicin activate mechanosensitive group IV muscle receptors in the rat. Pain. 2004;110:149–157. PMID: 15275762

தசைச் சுருக்கு க்கான மருந்துகள்

Medicines listed below are available for தசைச் சுருக்கு. Please note that you should not take any medicines without doctor consultation. Taking any medicine without doctor's consultation can cause serious problems.