மார்பக புற்றுநோய் - Breast Cancer in Tamil

Dr. Ayush PandeyMBBS,PG Diploma

November 13, 2018

March 06, 2020

மார்பக புற்றுநோய்
மார்பக புற்றுநோய்

சுருக்கம்

உலகளவில், மார்பக புற்றுநோய், பெண்களுக்கு பொதுவான புற்றுநோயாகும். மார்பில் ஒரு கட்டி உருவாகுவது,மார்பக புற்றுநோயின் பொதுவான அறிகுறி ஆகும்.இருப்பினும், மார்பக புற்றுநோயுடன் உள்ள அனைத்து பெண்களும் மார்பில் ஒரு கட்டி உண்டாகுவதில்லை. மார்பக புற்றுநோயின் மற்ற அறிகுறிகளும் மார்பின் மீது தோலை உரிதல், காம்புகளிலிருந்து திரவம் கசியுதல், கழுத்து மற்றும் கக்கத்தில் கட்டிகள் ஆகியவை ஆகும். மருத்துவ மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களினால், பல புதுமையான நோய்கண்டறியும் கருவிகள் உள்ளன, இதனால்  மார்பக புற்றுநோயை ஆரம்ப நிலையிலே கண்டறிய முடியும். மார்பக புற்றுநோயானது நான்கு வெவ்வேறு நிலைகளால் முன்னேறும், எனவே, நோய் ஆரம்ப நிலையிலே நோயை கண்டறிந்து உடனடியாக சிகிச்சை அளித்தால், உயிர் பிழைக்கும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். இந்த நோயை  கண்டறியும் கருவிகளில் மாம்மோகிராஃபி, காந்த அதிர்வு உருவரைவு (எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்கேன்) மற்றும் மார்பகங்களில் உள்ள திரவங்கள் மற்றும் திசுக்களின் திரையிடல் ஆகியவை அடங்கும். உயிரித்தொழில்நுட்பத்தில் உள்ள அசாத்திய முன்னேற்றங்கள் மார்பக புற்றுநோய்க்கான தவறான மரபணுக்களை எளிதில் கண்டறிய உதவுகின்றன. புரதம் குறிப்பான் ஆய்வுகள் மார்பக புற்றுநோய்க்கான மிக சரியான சிகிச்சை முறையைத் தீர்மானிக்க எளிதாகுகிறது.

நோய்க்கான வழக்கமான சிகிச்சையாக கீமோதெரபி, கதிர்வீச்சு சிகிச்சை, ஹார்மோன் சிகிச்சை மற்றும் புதுமையான நானோ தொழில்நுட்பம் ஆகியவை ஆகும். மார்பக புற்றுநோயை  தடுப்பதற்கு முறைப்பட்ட உடற்பயிற்சி, உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் குழந்தைக்கு குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதங்களுக்கு தாய்ப்பால் அளித்தல் ஆகியவை செய்யவேண்டும்  எனினும், குடும்ப வரலாற்றை பொறுத்து,வரும் தலைமுறைகளில் நோய் ஆபத்து அதிகரிக்கிறது. எனவே, இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், மார்பக புற்றுநோயைத் தடுக்கும் வழக்கமான உடல் நல பரிசோதனைகள் அவசியம். புற்றுநோய் திசு உடலின் இயல்பான திசுக்களில் தாக்கும்போது சிக்கல்கள் எழுகின்றன உதாரனத்திற்க்கு; அருகில் இருக்கும் திசுக்கள் மீது அழுத்தத்தினால் ஏற்படும் வலி, அருகில் உள்ள இரத்த நாளங்கள் அல்லது நரம்புகள் தடுப்பு, போன்றவை. இருப்பினும், மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சையின் விளைவாக பல  பாதகமாக  எழும் சிக்கல்கள் எழும், எ.கா. முடி இழப்பு, வாந்தியெடுத்தல், வெள்ளை இரத்தக் அணுக்கள் எண்ணிக்கை குறைதல் மற்றும் பல. ஆரம்பகால நோயறிதல் மற்றும் உடனடி சிகிச்சை இந்த கொடூரமான நோய்களில் உயிர்வாழ்வு விகிதங்களை அதிகரிக்கும். கதிர்வீச்சு, கீமோதெரபி மருந்துகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள் ஆகியவை புற்றுநோயின் பரவுதலின் தீவிரத்தன்மையையும், அளவையும் குறைக்கும், இவை மூன்றும் பொதுவான சிகிச்சை முறைகள் ஆகும்.

மார்பக புற்றுநோய் அறிகுறிகள் என்ன - Symptoms of Breast Cancer in Tamil

பொதுவாக,மார்பக புற்றுநோயின் ஆரம்ப அறிகுறி மார்பில் உணரப்பட்ட ஒரு கட்டி ஆகும், ஆயினும்  மார்பக புற்றுநோயின் வளர்ச்சியைக் குறிப்பிடும் பிற அறிகுறிகளும் கூட இருக்கலாம், அவை மார்பக கட்டி அறிகுறிகள், கட்டியில்லா அறிகுறிகள் மற்றும் மார்பகளில்-இல்லாத அறிகுறிகள் என வகைப்படுத்தலாம்

மார்பக கட்டி அறிகுறிகள்

 • முக்கிய விளிம்புகளுடன் கடின வளர்ச்சி
 • மென்மையான மற்றும் வட்டமான வளர்ச்சி.
 • அசாதாரண வளர்ச்சியாக சிறிய அளவிலான கட்டிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன

கட்டியில்லா அறிகுறிகள்

 • மார்பின் முழுவதுமாக அல்லது ஒரு பகுதியினுள் வீக்கம்.
 • காம்புகள் உள்புறம் திருப்புதல்
 • சமீபத்தில் கர்ப்பம் தரிக்காமல், பால் அல்லாது காம்பிலிருந்து  வேறு திரவம் சுரக்குதல்.
 • மார்பகம்  சிவத்தல், செதில்கள் உருவாகுதல் மற்றும் தோல் உரிவது போன்ற அறிகுறிகள்

மார்பகளில்-இல்லாத அறிகுறிகள்

மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சை - Treatment of Breast Cancer in Tamil

மார்பக புற்றுநோயானது சிகிச்சையளிக்கக்கூடியது மற்றும் ஆரம்பகட்டத்திலே நோயறிதல் மற்றும் சரியான ஒழுங்குமுறை ஆகியவற்றால், சிக்கல்கள் கணிசமாகக் குறைக்கப்படலாம். இந்தியவிலுள்ள நகர்ப்புற நகரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது கிராமப்புறத்தில் இறப்பு விகிதம் மிக அதிகமாக உள்ளது, எனவே, சுகாதார விழிப்புணர்வு மற்றும் ஆரம்பகட்ட நோயறிதல் ஆகியவை இறப்பு விகிதத்தை குறைக்கும்

மரபுசார் சிகிச்சை

மார்பக புற்றுநோய்க்கான மரபுசார் சிகிச்சையில் மார்பகப் பேணுகை அறுவை சிகிச்சை, கதிர்வீச்சு சிகிச்சை, கீமோதெரபி, மற்றும் ஹார்மோன் தெரபி ஆகியவை அடங்கும்

 • மார்பகப் பேணுகை அறுவை சிகிச்சை
  பாதிக்கப்பட்ட மார்பகத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் அகற்றி புற்றுநோய் அணுக்கள் பரவுவதை தடுப்பது இந்த சிகிச்சை முறை ஆகும்.இந்த செயல்முறை சுற்றியுள்ள திசுக்களுக்கு பரவாமல் இருக்கும் ஒரு தனி கட்டி என்றபொது பொருந்தும். இதில் பாதிக்கப்பட்ட  மார்பகத்தின் பகுதி அறுவை சிகிச்சை மூலம் நீக்கம் என்பது புற்றுநோய் வளர்ச்சியை மேலும் பரவுவதை தவிர்க்க சிறந்த மாற்று ஆகும். இந்த அறுவை சிகிச்சையில் ஆரோக்கியமான மார்பக திசு அகற்றபடாமல் மார்பகப் பாதுகாக்கப்படுகிறது. புற்றுநோய் தீவிரமாக பரவி இருந்தால்,முழு மார்பகத்தையும் அகற்றவேண்டிய நிலை ஏற்படும். இது போன்ற சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு மார்பக உட்பொருளைப் பயன்படுத்தி மார்பக மறுசீரமைப்பு அறுவை சிகிச்சை என்ற இரண்டாவது அறுவை சிகிச்சை, உடல் தோற்றத்தை மீண்டும் பழையது போல் மாற்றிவிடலாம்.
 • கதிர்வீச்சு சிகிச்சை
  அறுவைசிகிச்சைக்குப் பிறகு, புற்றுநோய் அணுக்களை முற்றிலுமாக அகற்றுவதற்கு, பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் கதிரியக்கம் மூலம்  சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இதன் பக்க விளைவாக  அந்த இடத்தில  சிவப்பு, ஈரமான மற்றும் அழுகிப்போன தடயம் வரலாம்
 • கீமோதெரபி
  இதில் பல்வேறு புற்றுநோய் தடுக்கும் மருந்துகள் வாய்வழியாக அல்லது ஊசி மூலம் கொடுக்கபடுகிறது. . சிகிச்சையின் கால அளவு  மார்பக புற்றுநோயின் தீவிரத்தையும், நிலையயையும் சார்ந்துள்ளது

துணையூக்கி சிகிச்சை

நாளமில்லா சிகிச்சை முறை என்ற சிகிச்சையில், புற்றுநோயின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும்  ஹார்மோன்களை சமநிலை அல்லது தடுக்கபடும் .

மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சையில் புதிய உத்திகள்

 • நானோடெக்னாலஜி ஒரு வெற்றிகரமான முறையாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது, இதற்க்குறிய மருந்துகளை  நானோ அளவில் செலுத்தி அதன்மூலம், துல்லியத்துடன் புற்றுநோய் செல்களை அழிக்க முடியும்
 • ந்யுக்லிக் அசிட் டெக்னாலஜி என்ற மற்ற ஒரு முறையில் புற்று நோய் உருவாக்கும் மரபணுக்களை குறிப்பிட்ட மருந்துகளால் அமைதி படுத்த முடியும்

இம்யுநோமொடுலஷன்

புற்றுநோய் உயிரணுக்களுக்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் சைட்டோகைன்கள் (நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தால் வெளியிடப்படும் இரசாயனங்கள்) இந்த அணுகுமுறையில் பயன்படுத்தப்படும்

இயற்கை மருந்துகளின் பயன்பாடு

சில காய்கறிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சில கர்குமின், கல்லட்ஸ், லயிகொபின், போன்ற சில  ஃபைடோகொன்ச்டிடுஎன்ட்ஸ்  (தாவரங்களில் காணப்படும் இயற்கையாக நிகழும் பொருட்கள்) மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சை பயனுள்ளதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

வாழ்க்கைமுறை மேலாண்மை

இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 45% மார்பக புற்றுநோய்கள் மெட்டாஸ்ட்டிக் கட்டத்தில் உள்ளதாக அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. வாழ்க்கைமுறையின் சில மாற்றங்கள் மார்பக புற்றுநோயை சமாளிபதர்க்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அவை

 • இடை பராமரிப்பு
 • அதிக கொழுப்பு உள்ள உணவுகளை தடுப்பது
 • முறைப்பட்ட உடற்பயிற்சி.
 • மது உட்கொள்ளுவதை தடுப்பது
 • பிரசவதிற்கு பிறகு ஒரு வருட காலம் தாய்ப்பால் கொடுப்பது
 • முறைப்பட்ட மார்பக பரிசோதனை
 • அண்டி-ஒக்சிடேன்ட்ஸ் அதிகம் உள்ள ஆரோக்கியமான மற்றும் சரிவிகித உணவை உட்கொள்வது.
myUpchar doctors after many years of research have created myUpchar Ayurveda Urjas Energy & Power Capsule by using 100% original and pure herbs of Ayurveda. This Ayurvedic medicine has been recommended by our doctors to lakhs of people for problems like physical and sexual weakness and fatigue, with good results.
Power Capsule For Men
₹719  ₹799  10% OFF
BUY NOW


மேற்கோள்கள்

 1. Sharma G.N. Various types and Management of breast cancer: an overview. J Adv Pharm Technol Res. 2010;1(2):109-26.
 2. Agarwal G and Ramakant P. Breast Cancer Care in India: The Current Scenario and the Challenges for the Future. Breast Care (Basel). 2008 Mar; 3(1): 21–27. PMID: 20824016
 3. Malviya S et al. Epidemiology of breast cancer in Indian women, Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology. 2017; 13: 289–295. PMID: 28181405
 4. Malhotra G.K. Histological, molecular and functional subtypes of breast cancer, Cancer Biology and Therapy, 2010; 10:10, 955-960. PMID: 21057215
 5. Deependra Singh et al, Association of symptoms and breast cancer in population-based mammography screening in Finland, Int J Cancer. 2015 Mar 15; 136(6): E630–E637. PMID: 25160029
 6. Suwarna M et al, A study on awareness about breast carcinoma and practice of breast self-examination among basic sciences' college students, Bengaluru. J Family Med Prim Care. 2017; 6: 487-90. PMID: 29416994
 7. Ataollahi M R et al, Breast Cancer and associated factors : A review, J Med Life. 2015; 8(4): 6–11. PMID: 28316699
 8. Yi-Sheng Sun, Risk Factors and Preventions of Breast Cancer. Int J Biol Sci. 2017; 13(11): 1387–1397. PMID: 29209143
 9. Wang Z, Liu H,Liu S, Low‐Dose Bisphenol A Exposure: A Seemingly Instigating Carcinogenic Effect on Breast Cancer, Adv Sci (Weinh). 2017 Feb; 4(2): 1600248. PMID: 28251049
 10. Jo Anne Dumalaon-Canaria, What causes breast cancer? A systematic review of causal attributions among breast cancer survivors and how these compare to expert-endorsed risk factors, Cancer Causes & Control, 2014; 25 (7): 771-785. PMID: 24771106
 11. Howell A, Risk determination and prevention of breast cancer, Breast Cancer Research, 2014; 16: 446. PMID: 25467785
 12. Wockel A, The Screening, Diagnosis, Treatment, and Follow-Up of Breast Cancer, Dtsch Arztebl Int. 2018 May; 115(18): 316–323. PMID: 29807560
 13. Mc Donald E S et al, Clinical Diagnosis and Management of Breast Cancer, The journal of Nuclear Medicine,2016, 57 (2) 9S 16 S. PMID: 26834110
 14. Nounou M I et al, Breast Cancer: Conventional Diagnosis and Treatment Modalities and Recent Patents and Technologies, Breast Cancer (Auckl). 2015; 9(Suppl 2): 17–34.Published online 2015 Sep 27. PMID: 26462242
 15. Felipe A, Konstantinos T and Dimitrios Z, The past and future of breast cancer treatment—from the papyrus to individualised treatment approaches, E cancer medical science. 2017; 11: 746. PMID: 28690677
 16. Mitra S and Dash R, Natural products for prevention and management of breast cancer, Evidence based Complementary and Alternative Medicine, 2018; https://doi.org/10.1155/2018/8324696.
 17. Pereira S et al, Neurological complications of breast cancer: study protocol of a prospective cohort study, BMJ Open. 2014;4: e006301.
 18. Jagsi R et al, Complications After Mastectomy and Immediate Breast Reconstruction for Breast Cancer: A Claims-Based Analysis, Ann Surg. 2016 Feb; 263(2): 219–227. PMID: 25876011

மார்பக புற்றுநோய் க்கான மருந்துகள்

Medicines listed below are available for மார்பக புற்றுநோய். Please note that you should not take any medicines without doctor consultation. Taking any medicine without doctor's consultation can cause serious problems.

Lab Tests recommended for மார்பக புற்றுநோய்

Number of tests are available for மார்பக புற்றுநோய். We have listed commonly prescribed tests below: